Tinjauan DISER Mengenai Pasaran Tembaga Global

Abstrak:Anggaran pengeluaran: Pada 2021, pengeluaran lombong tembaga global akan menjadi 21.694 juta tan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 5%.Kadar pertumbuhan pada 2022 dan 2023 dijangka masing-masing 4.4% dan 4.6%.Pada 2021, pengeluaran tembaga ditapis global dijangka sebanyak 25.183 juta tan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 4.4%.Kadar pertumbuhan pada 2022 dan 2023 dijangka masing-masing 4.1% dan 3.1%.

Jabatan Industri, Sains, Tenaga dan Sumber Australia (DISER)

Anggaran pengeluaran:Pada 2021, pengeluaran lombong tembaga global akan menjadi 21.694 juta tan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 5%.Kadar pertumbuhan pada 2022 dan 2023 dijangka masing-masing 4.4% dan 4.6%.Pada 2021, pengeluaran tembaga bertapis global dijangka sebanyak 25.183 juta tan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 4.4%.Kadar pertumbuhan pada 2022 dan 2023 dijangka masing-masing 4.1% dan 3.1%.

Ramalan penggunaan:Pada 2021, penggunaan tembaga global akan menjadi 25.977 juta tan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 3.7%.Kadar pertumbuhan pada 2022 dan 2023 dijangka masing-masing 2.3% dan 3.3%.

Ramalan harga:Harga nominal purata tembaga LME pada 2021 ialah AS$9,228/tan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 50%.2022 dan 2023 dijangka masing-masing $9,039 dan $8,518/t.


Masa siaran: Apr-12-2022